NH Helpt

Vraag van Kerbert: Pleeggezinnen gezocht voor kittens en katten

Online tot 28 oktober 2024

Kerbert Dierentehuis kan pleeggezinnen gebruiken voor zowel kittens als voor volwassen katten.

Wij plaatsen kittens in pleeggezinnen, omdat dit het risico op ziektes verkleint, ze meer persoonlijke aandacht krijgen en het beter is voor hun socialisatie. Socialisatie houdt in dat de kittens gewend raken aan allerlei dingen die zij in hun kattenleven tegen zullen komen. Hierbij gaat het vooral om contact met (verschillende) mensen van verschillende leeftijden (waaronder indien mogelijk ook kinderen). Ook moeten ze bijvoorbeeld wennen aan aaien, andere huisdieren en vreemde geluiden, zoals van een wasmachine of stofzuiger. Hoe meer katten hier gedurende de eerste maanden van hun leven mee in aanraking zijn geweest, hoe beter ze hier de rest van hun leven mee om kunnen gaan. Als pleeggezin heeft u dus de taak om de kittens hierin te ondersteunen. In het begin zullen de kittens echt in een aparte kamer moeten wennen en dit zal ook hun basiskamer blijven, maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat ze ook op ontdekking kunnen gaan door de rest van het huis, zodat ze zich goed kunnen ontwikkelen.

Het kittenseizoen loopt over het algemeen van april tot en met september. De kittens blijven tot ze minimaal 12 weken oud zijn bij het Kerbert Dierentehuis of in een pleeggezin. Op dat moment zijn de kittens oud genoeg om geplaatst te worden en gaan we op zoek naar een nieuw huisje voor ze. Het is mogelijk om de kittens vanuit de pleegopvang te plaatsen, maar dan zullen geïnteresseerden wel bij het pleeggezin thuis kennis komen maken met de kittens. Het asiel is hierin verantwoordelijk voor het zoeken en selecteren van potentiële baasjes. Mocht het pleeggezin het niet prettig vinden om mensen over de vloer te krijgen, dan kunnen de kittens ook terug naar het asiel om vanuit daar geplaatst te worden.

We krijgen kittens binnen van alle leeftijden. Vaak worden ze samen met de moederpoes binnengebracht en dan gaan ze ook samen met de moeder naar het pleeggezin. Het komt echter ook voor dat kittens zonder moederpoes binnen komen en er is dus ook pleegopvang nodig voor kittens zonder moeder. De grootte van de nesten kan nogal variëren. In sommige gevallen zijn deze kittens nog zo jong dat ze nog (moeder)melk zouden moeten krijgen. Aangezien ze geen moeder hebben die dit kan geven, moeten ze elke 2-3 uur geflest worden, ook ’s nachts! Dit vraagt dus veel tijd van het pleeggezin. Als kittens melk drinken bij hun moeder of oud genoeg zijn om zelfstandig te eten, is het meestal niet nodig om bij te voeren. Wel moeten ze de eerste weken dagelijks gewogen worden om goed in de gaten te houden of ze voldoende groeien.

Voor volwassen katten die langere tijd bij ons moeten verblijven in verband met herstel van een operatie of een ziekte is het ook veel prettiger als dit kan in een huiselijke situatie waar ze alle rust en liefde krijgen die ze nodig hebben. De zorg die deze katten nodig hebben verschilt per situatie. Sommige katten hebben alleen rust nodig, omdat ze bijvoorbeeld moeten herstellen van een gebroken poot, terwijl andere katten ook medicijnen en dieetvoer nodig hebben. Daarbij verschilt ook de periode dat deze katten in het pleeggezin moeten verblijven, maar het gaat in alle gevallen om minimaal een maand. Opvang voor deze katten kunnen wij gedurende het hele jaar nodig hebben.

Zowel bij kittens als bij volwassen katten komt het voor dat de kat(ten) wat angstig of schuw zijn. Ook deze katten kunnen erg veel baat hebben bij plaatsing in een pleeggezin, maar het is belangrijk om te realiseren dat dit niet (meteen) knuffelkatten zullen zijn. Deze katten vragen wat meer inzet van het pleeggezin, maar het asiel zal hier uitgebreid over informeren en ondersteuning bieden indien het pleeggezin hiervoor open staat.

Aan het opvangen van katten voor het asiel zitten voor het pleeggezin geen kosten verbonden. Het Kerbert Dierentehuis zorgt voor alle spullen, de voeding, eventuele medicijnen en alle andere benodigdheden. Voor het pleeggezin kost het enkel tijd en liefde. Om pleeggezin te worden is het daarom belangrijk dat er voldoende tijd beschikbaar is om voor de katten te zorgen en dat het pleeggezin niet veel weg is van huis. Het is dus niet mogelijk katten op te vangen met een fulltime baan buitenshuis. Verder moet de woning beschikken over een aparte, afsluitbare kamer waar de kat(ten) kunnen verblijven. Deze kamer kan niet gebruikt worden als slaapkamer, maar bijvoorbeeld een rustig kantoor is wel mogelijk. Het is bovendien noodzakelijk dat het pleeggezin 24/7 beschikt over een auto voor een bezoek aan de dierenarts of het asiel. In de meeste gevallen zal het dierenartsbezoek plaatsvinden op dinsdagochtend op het asiel, maar in geval van nood moet het mogelijk zijn om snel bij onze dierenarts te kunnen zijn. Daarom moet het pleeggezin woonachtig zijn in de omgeving van IJmuiden.

Indien het pleeggezin eigen huisdieren heeft, is dit geen enkel probleem. Voor kittens kan het juist heel goed zijn om te wennen aan andere dieren. Deze huisdieren moeten echter wel gezond zijn en jaarlijks worden ingeënt.

Als laatste is het belangrijk om te vermelden dat wij niet vooraf kunnen inschatten hoe druk het gaat worden en wat voor opvang we precies nodig hebben. Het is dus mogelijk dat niet elk pleeggezin wordt opgeroepen.

U kunt zich aanmelden via de email:
Kerbert@dierenbescherming.nl

Wil jij Kerbert helpen?

Stuur een bericht

In de omgeving